Spotkanie Członków Stowarzyszenia – 18.09.2019

Spotkanie Członków Stowarzyszenia – 18.09.2019

W dniu 18 września 2019 r. o godz. 16.30 na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu, odbyło się spotkanie członków Polskiego Stowarzyszenia Asesorów metody Assessment Center/Development Center. Głównym celem spotkania było omówienie planów na najbliższą przyszłość.

Pierwszą kwestią jaką poruszyliśmy była Rada Certyfikacyjna, która będzie opiniowała szkoły kształcące w tym obszarze. Radę tę będą tworzyły osoby, które naukowo zajmują się metodą oraz praktycy specjalizujący się w metodzie Assessment/Development Center.

Kolejną inicjatywą wynikającą z zapisu w naszym Statucie było doszkalanie osób, które zaczynają przygodę z metodą. Nawiązaliśmy współpracę z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu i 15 października, w ramach uniwersyteckich targów pracy przeprowadzimy sesję dla studentów, którzy chcieliby poddać się diagnozie. W związku z tym szukamy osób do zespołu asesorskiego.

Nasze stowarzyszenie chce promować asesorów, planujemy utworzyć katalog osób rekomendowanych jako asesorów na stronie stowarzyszenia.

Priorytetem dla nas jest prowadzenie działalności naukowej w formie konferencji. Na zebraniu wybraliśmy tematy, które powinny zostać omówione. W ramach prac związanych z zorganizowaniem tego wydarzenia trzeba opracować program, dobrać prelegentów etc. Planujemy stworzyć przekaz na temat zasad i praktyk, aby pokazać metodę z perspektywy nauki i praktyki.

Przed nami mnóstwo pracy i ciekawe perspektywy na przyszłość 🙂