Prelegenci

Prelegenci
I Konferencji Metody Assessment/Development Center

  Janusz Dziewit, Prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Asesorów Metody AC/DC
Od ponad 27 lat ściśle związany z branżą HR, jako osoba zarządzająca Experum HR, a także konsultant, trener i mentor. W swojej pracy specjalizuje się m.in. w projektowaniu systemów kompetencyjnych, w rekrutacjach kandydatów na stanowiska wyższego szczebla zarządzania metodą Executive Search, audytach personalnych z wykorzystaniem metodologii Development Center, projektowaniu i koordynowaniu realizacji kampanii rekrutacyjnych, badanie nastrojów pracowników, systemów kompetencyjnych ocen okresowych, projektowaniem i realizacją rozwoju pracowników oraz projektów badawczych na rynku pracy. Jako trener projektuje i prowadzi programy rozwojowe z zakresu niwelowania luk kompetencyjnych, umiejętności miękkich oraz specjalistycznych – Assessment Centre, rekrutacji i selekcji, zarządzania oraz komunikacji interpersonalnej. Trener wiodący w „Szkole Asesorów” Experum HR. Twórca metodologii „Modelowania Kompetencji” ukierunkowanej na niwelowanie luk kompetencyjnych. W pracy konsultanckiej doradza firmom w zakresie strategii HR.

Kompetencje, dopasowanie kompetencyjne, system kompetencyjny w procesie optymalizacji zarządzania – na podstawie aktualnych badań

 

 

dr Agnieszka Taurogińska-Stich, Akademia Wojsk Lądowych

Doświadczony nauczyciel akademicki, trener kształtowania kompetencji przywódczych w bezpieczeństwie militarnym, edukacji oraz biznesie. Łączy praktykę z wiedzą nauk o zarządzaniu i jakości, socjologią, bezpieczeństwem militarnym, psychologią i duchowością człowieka. Posiada doświadczenie asesorskie w projektowaniu i prowadzeniu sesji AC/DC w organizacjach. Pełni funkcję sekretarza w Radzie Certyfikacyjnej Szkół Asesorów. Przywództwo najwyższego szczebla oraz świadomość właścicieli organizacji w tym zakresie są dla niej czynnikami rozstrzygającymi o tworzeniu nowoczesnych organizacji. Potrafi inspirować do budowania relacji. W kierowaniu energią ludzi wyznaje zasadę prowadzenia dialogu etycznego oraz uznanie godności każdego człowieka. Wzbudzanie pragnienia czynienia dobra, które wiąże z umiejętną inspiracją do działania jest dla niej bardzo istotne w życiu i pracy. Osobistą markę buduje na podstawie autentyczności, szczerości i szacunku w relacjach osobistych oraz zespołowych. Ceni dobrze pojętą asertywność oraz poczucie humoru.

Potencjał kompetencyjny lidera miarą dobrostanu pracowników

„Rozważni, moralni i zdeterminowani pracownicy-koledzy są równie ważni jak doskonali przywódcy – czyli o roli kształtowania i doskonalenia kompetencji przywódczych w organizacjach”.

W obecnej dynamice otaczającej nas rzeczywistości, w dużej mierze zdeterminowanej kryzysami (Covid 19, kryzys klimatyczny, kryzys finansowy, kryzys militarny), świat jawi się nie tylko jako: zmienny, niepewny, złożony i wieloznaczny, ale również jako: kruchy, niespokojny, nieliniowy i niezrozumiały . To, co nas aktualnie spotyka w organizacjach oraz to, czego możemy spodziewać się w przyszłości staje się wyzwaniem dla liderów i ich potencjału kompetencyjnego a także dla ich współpracowników – kolegów. Organizacje będą potrzebowały kompetencji, które w nowych warunkach pozwolą im zadbać o ciągłość funkcjonowania i zrównoważony rozwój jej pracowników. Kompetencje przywódcze (niezależnie od zajmowanego stanowiska i pełnionych ról), które oparte są na uświadomionym świecie wartości, pokorze i elastyczności myślenia pełnią absolutnie kluczową rolę w tworzeniu przestrzeni wspierającej ten rozwój. Doskonałe przywództwo sięga głębin ludzkiego ducha z zamiarem wykorzystania tego potencjału do czynienia wspólnego dobra. Pogłębia szacunek, zaufanie i miłość. Aby nauka przywództwa się zrealizowała konieczna jest łączność pomiędzy doświadczeniem i praktyką z jednej strony oraz zasadami i teorią z drugiej.
„Nic nie zastąpi cyklu: eksperyment, próby, błędy, sukces, porażka, a po nich refleksja i nauka”.
J. Adair

 

Iwona Sowińska, HR Manager, Electrolux Świdnica
Od ponad 20 lat pracuje w obszarze zasobów ludzkich w firmach produkcyjnych, a od 15 lat jako HR Business Partner w fabryce kuchenek i piekarników Electrolux w Świdnicy.

Wykorzystanie kompetencji w celu poprawy jakości zarządzania – case study firmy Electrolux

Kilka lat temu w fabryce w Świdnicy rozpoczął się program rozwoju kompetencji liderów zespołu, który miał na celu określenie luk kompetencyjnych grupy ponad 50 liderów z produkcji i magazynu, a następnie, poprzez ich udział w grupowych i indywidulanych sesjach rozwojowych, zniwelowanie tych różnic, co w efekcie zapewniło firmie wykwalifikowaną kadrę średniego szczebla zarządzania, poprawę skuteczności działania oraz realizację celów organizacji i osiąganie lepszych wyników biznesowych. Wybrane kompetencje są do dzisiaj doskonalone poprzez organizowanie sesji szkoleniowych dla poszczególnych grup liderów.

 

dr Zbigniew Piskorz, Uniwersytet SWPS
Wykładowca na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu w Katedrze Zachowań Ekonomicznych. Specjalizuje się w psychologii pracy i organizacji, a w szczególności w obszarze: zachowania organizacyjne, diagnoza kompetencji zawodowych, kształtowanie i zmiana postaw pracowniczych oraz psychologią przywództwa organizacyjnego. Autor kilkudziesięciu artykułów i rozdziałów w książkach. Od lat współpracuje jako doradca z organizacjami gospodarczymi.

9 standardów metody AC/DC

„Podstawowe standardy Assessment Center – czyli jak być powinno”.

Wysoka rzetelność i trafność metody AC/DC wynika z przestrzegania wypracowanych przez międzynarodowy zespół zadaniowy standardów. Wynikające z nich reguły i praktyczne wytyczne zostaną omówione. Przedstawione zostaną również podstawy teoretyczne metody AC/DC.