Podziękowania od Centrum Współpracy z Biznesem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Podziękowania od Centrum Współpracy z Biznesem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

15 października, w ramach cyklu Jesteś swoją marką – szkolenia aktywizacyjne, przy udziale członków Polskiego Stowarzyszenia Asesorów Metody AC/DC i pracowników Experum HR, przeprowadzono sesję Development Center dla Studentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Studenci, dzięki udziale w sesji, mieli okazję poddać się badaniu w obszarze wybranych kompetencji, uzyskując w ten sposób wiedzę o swoich mocnych stronach i obszarach do wzmocnienia.

Za organizację Sesji otrzymaliśmy podziękowania od Centrum Współprcy z Biznesem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Serdecznie dziękujemy!