Członkostwo

Zapraszamy osoby, które są lub planują zostać Asesorami, a także tych wszystkich, którzy interesują się metodą Assessment/Development Center o dołączenie do Polskiego Stowarzyszenia Asesorów Metody Assessment Center/Development Center.

Członkowstwo w Stowarzyszeniu pozwoli Wam na wymianę doświadczeń, zdobywanie nowej wiedzy i doskonalenie umiejętności.

W przypadku dodatkowych pytań jesteśmy do dyspozycji: zarzad@psamadc.pl

Kandydaci na członków będą zatwierdzani przez Zarząd i informowani o fakcie przyjęcia do Stowarzyszenia.

Ja, niżej podpisany(a) proszę o przyjęcie mnie w poczet członków Polskiego Stowarzyszenia Asesorów Metody Assessment / Development Center.
Oświadczam, że znane mi są postanowienia statutu, cele i zadania Stowarzyszenia. Jednocześnie zobowiązuję się do ich przestrzegania, aktywnego uczestnictwa w działalności Stowarzyszenia i sumiennego wypełniania uchwał władz, a nadto strzec godności członka Polskiego Stowarzyszenia Asesorów Metody Assessment / Development Center.

Jednocześnie deklaruję wpłacanie na rzecz Stowarzyszenia rocznej składki członkowskiej w kwocie 120 zł.