Certyfikacja Szkół Asesorów

Rada Certyfikacyjna/Naukowa Szkół Asesorów została powołana, by dbać o  odpowiedni poziom formowania Asesorów. Każda Szkoła Asesorów, której program kształcenia uzyska aprobatę Rady będzie mogła sygnować świadectwa ukończenia szkolenia znakiem Stowarzyszenia.

Radę Certyfikacyjną/Naukową tworzą ludzie nauki i praktycy specjalizujący się w metodzie Assessment  Center/ Development Center.

Radę Certyfikacyjną/Naukową tworzą:

Agnieszka Taurogińska-Stich – Akademia Wojsk Lądowych – Sekretarz Rady Certyfikacyjnej

prof. dr hab. Czesław Zając – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

prof. dr hab. Aldona GlińskaNeweś Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

dr hab. Anna Rakowska – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

dr Zbigniew Piskorz – SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny we Wrocławiu

Janusz Dziewit Experum HR

Szkoły Asesorów chcące poddać swój program szkolenia certyfikacji Polskiego Stowarzyszenia Asesorów Metody Assessment Center/Development Center prosimy o kontakt: certyfikacja@psamadc.pl