Archiwa autora: admin

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem Janusza Dziewita, Dyrektora Zarządzającego Experum HR oraz Prezesa Zarządu Polskie Stowarzyszenie Asesorów Metody Assessment Center/Development Center opublikowanego na łamach listopadowego wydania miesięcznika Personel Plus, w którym poruszone zostały kwestie pojęcia kompetencji, trudności w zrozumieniu różnic pomiędzy oceną a diagnozą oraz najczęściej popełnianych przez asesorów błędów.

W dniu 18 września 2019 r. o godz. 16.30 na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu, odbyło się spotkanie członków Polskiego Stowarzyszenia Asesorów metody Assessment Center/Development Center. Głównym celem spotkania było omówienie planów na najbliższą przyszłość. Pierwszą kwestią jaką poruszyliśmy była Rada Certyfikacyjna, która będzie opiniowała szkoły kształcące w tym obszarze. Radę tę będą tworzyły osoby, które naukowo zajmują się metodą oraz praktycy specjalizujący się w metodzie Assessment/Development Center. Kolejną inicjatywą wynikającą z zapisu w naszym Statucie było doszkalanie osób, które zaczynają przygodę z metodą. Nawiązaliśmy współpracę z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu i 15 października, w ramach uniwersyteckich targów pracy przeprowadzimy sesję dla studentów, którzy chcieliby poddać się diagnozie. W związku z tym szukamy osób do zespołu asesorskiego. Nasze stowarzyszenie chce promować asesorów, planujemy utworzyć katalog osób rekomendowanych jako asesorów na stronie stowarzyszenia. Priorytetem dla nas jest prowadzenie działalności naukowej w formie konferencji. Na zebraniu wybraliśmy tematy, które powinny zostać omówione. W…

Czytaj dalej

1 lipca 2019 r. – Decyzją dwudziestu członków założycieli zostało powołane Polskie Stowarzyszenie Asesorów Metody Assessment Center/Development Center. 4 lipca 2019 r. – W Sadzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej zostały złożone dokumenty rejestracyjne. 12 lipca 2019 r. – Stowarzyszenie Asesorów Metody Assessment Center/Development Center zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego i od tego dnia rozpoczęła się jego oficjalna działalność.

3/3