Polskie Stowarzyszenie Asesorów Metody Assessment Center/Development Center powstało w celu realizacji m.in. następujących celów:

 1. Integracja środowiska Asesorów metody Assessment/Development Center.
 2. Dbanie o rozwój zawodowy i integrację środowiska Asesorów.
 3. Propagowanie metody diagnozy kompetencji – Assessment/Development Center.
 4. Organizacja konferencji, seminariów naukowych poświęconych metodzie Assessment/Development Center.
 5. Wspieranie podmiotów organizujących szkolenia Asesorów metody Assessment/Development Center.
 6. Dbanie o wysoki poziom kształcenia Asesorów – certyfikowanie absolwentów Szkół Asesorów.
 7. Stwarzanie właściwych warunków do doskonalenia umiejętności Asesorów.
 8. Tworzenie, propagowanie i ścisłe przestrzeganie zasad etycznych w odniesieniu do stosowania metody Assessment/Development Center.
 9. Tworzenie i promocja innowacyjnych narzędzi, metod i rozwiązań związanych ze stosowaniem metody Assessment/Development Center.
 10. Prowadzenie działalności naukowej, badawczej i promocyjnej w zakresie wiedzy o metodzie Assessment/Development Center, ze szczególnym uwzględnieniem metod i narzędzi diagnozy kompetencji.
 11. Podwyższanie kwalifikacji zawodowych Asesorów.