Polskie Stowarzyszenie Asesorów Metody Assessment Center/Development Center powstało by integrować środowisko Asesorów i dbać o jego właściwy rozwój. Naszym priorytetem jest stwarzanie właściwych warunków do doskonalenia umiejętności Asesorów poprzez prowadzenie działalności naukowej, badawczej i promocyjnej w zakresie wiedzy o metodzie, a także organizowanie konferencji i seminariów naukowych.  Chcemy dbać o wysoki poziom kształcenia Asesorów poprzez  certyfikowanie absolwentów Szkół Asesorów. Istotne dla nas jest ścisłe przestrzeganie międzynarodowych standardów i zasad etycznych w odniesieniu do stosowania metody Assessment Center/Development Center.